Seguretat alimentària

Montfruits Export S.L té com a principal objectiu la seguretat alimentària, realitzant seguiment exhaustiu dels riscos químics i microbiològics, tant al camp com al magatzem mitjançant laboratoris oficials acreditats segons ISO/ICE 17025, acreditació DAkkS i Internacional Accreditation Service, Inc (IAS).

El nostre objectiu és obtenir fruita sense residus mitjançant el control integrat de plagues, l’ús de biopesticides, fauna auxiliar i, fins i tot, la utilització racional dels productes químics en casos puntuals, mitjançant un treball de millora contínua, controlant i participant tècnicament amb els productors i realitzant un seguiment de la fuita al camp.

L’aspecte del medi ambient és d’interès per a minimitzar els residus tant al camp com al magatzem per ser respectuosos amb el nostre entorn natural. En l’àmbit del camp s’aprofiten les dinàmiques mediambientals per a minimitzar els residus i es fa una gestió eficient d’aquests tant al camp com al magatzem. Al magatzem treballes amb la línia de productes Green-Line (línia de productes post collita, sense tractaments fitosanitaris).

També es presta especial interès a la “Food defense” amb la finalitat de controlar  problemes generats per tercers.