Història

Montfruits neix l’any 1991 com a empresa familiar i l’any 2001 obté la qualificació d’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH), amb l’objectiu d’agrupar la producció i concentrar la comercialització dels socis.

La superfície gestionada actualment pels socis de la OPFH és d’aproximadament 700ha.

La producció de la OPFH es distribueix al 50% entre fruita d’os i cítrics.