Nota legal

Segons estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, BOE num. 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc web ubicat a l'adreça d'internet www.montfruits.com

1. Dades identificatives

MONTFRUITS EXPORT, S.L.
N.I.F.: B43639558
Carretera comarcal 331, km 17,8
43570 Santa Bàrbara
Espanya
Tel. (+34) 977 719 271
E-mail: info@montfruits.com

2. Política d'enllaços

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina només tenen finalitat informativa. MONTFRUITS EXPORT, S.L. no es fa responsable de la informació continguda en aquests llocs web. Les eventuals referències que es realitzen en el lloc web de MONTFRUITS EXPORT, S.L. a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant/subministrador, que sigui titularitat de tercers no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de MONTFRUITS EXPORT, S.L.

3. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquest lloc web està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc té la consideració de programa d'ordinador, pel que és d'aplicació tota la legislació espanyola i comunitària vigent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits al nostre lloc web són propietat dels respectius autors. La resta de continguts és propietat de MONTFRUITS EXPORT, S.L.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense el permís exprés de MONTFRUITS EXPORT, S.L.

4. Limitació de responsabilitats

MONTFRUITS EXPORT, S.L. no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (software i hardware), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. Per això, MONTFRUITS EXPORT, S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que sofreixi l'usuari per l'existència de virus informàtics o altres elements en el lloc web.

MONTFRUITS EXPORT, S.L. no pot garantir l'absència d'errors tecnològics ni la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat o errors en l'accés.

MONTFRUITS EXPORT, S.L. no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors fora de control de MONTFRUITS EXPORT, S.L.; entre altres la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.

MONTFRUITS EXPORT, S.L. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de tractament de dades de caràcter personal

MONTFRUITS EXPORT, S.L. li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap de les dades que ens proporcioni serà compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

MONTFRUITS EXPORT, S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

MONTFRUITS EXPORT, S.L. li garanteix que totes les dades personals recollides mitjançant els formularis d'aquest web i les facilitades a través de les diferents vies de contractació de productes i serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

El tractament i gestió d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan vostè facilita les seves dades personals a través d'aquest lloc, autoritza a MONTFRUITS EXPORT, S.L. al seu ús i tractament informàtic, amb l'objectiu de facilitar-li informació sobre els nostres productes, serveis i promocions. En qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació, dirigint-se a:

MONTFRUITS EXPORT, S.L.
Carretera comarcal 331, km 17,8
43570 Santa Bàrbara
Espanya
e-mail: info@montfruits.com

6. Política de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la seva funcionalitat, recopilar estadístiques anònimes i integrar-se amb altres serveis. Si ho desitja, pot consultar la nostra Política de cookies.

7. Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present informació legal, així com qualsevol relació entre vostè com usuari-visitant i MONTFRUITS EXPORT, S.L. es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts a la que li correspongui, i sotmetent-se als jutjats i tribunals de Tortosa (Espanya).