Política de qualitat

Montfruits disposa de les certificacions de qualitat GLOBAL G.A.P, GRASP, QS y IFS FOOD, les quals es van adaptant a la normativa per així garantir la seguretat alimentària de treball i les especificacions dels clients.

Per a l’obtenció de la demostrada qualitat, Montfruits està formada per productors, associats, que estan implicats en el procés de la producció, amb normes de seguretat, higiene i bones pràctiques agràries, que comprenen des de la producció fins a l’expedició.

El nostre objectiu és obtenir fruita sense residus amb l’ús racional dels productes químics. Respectant sempre el medi ambient mitjançant un treball de millora continua, realitzem un seguiment de la fruita en el camp juntament amb els per a aconseguir una major satisfacció dels consumidors.